​​

Skip Navigation Linksdefault

​​​Witam!


Branża IT dynamicznie rozwija się nie tylko na świecie, ale także na Polskim rynku. Powodzenie realizowanych projektów informatycznych zależy od kilku czynników, które są ze sobą ściśle powiązane, m.in.:

  1. Pomysłu (jakie cele chcemy osiągnąć)
  2. Zakresu projektu (co chcemy dostarczyć)
  3. Czasu (w jakiej perspektywie czasu należy zrealizować wszystkie zadania)
  4. Jakości (dostarczanych produktów i usług)
  5. Budżetu (jakie środki finansowe są przeznaczone na realizację celów)
  6. Szacowania ryzyka przedsięwzięcia (w jaki sposób ryzyka mogą wpłynąć na realizację wyznaczonych celów)
  7. Zasobów ludzkich, materialnych i prawnych (kim i czym dysponujemy, a jakich specjalistów/narzędzi potrzebujemy)
  8. Komunikacji (w jaki sposób komunikujemy się z osobami zaangażowanymi w projekt)

Należy pamiętać, że projekty tworzą ludzie (zespół projektowy) i niezbędna jest osoba, która będzie tym wszystkim zarządzać: organizować pracę, delegować zadania, zarządzać zmianami, rozwiązywać konflikty, monitorować i raportować postęp prac, a przede wszystkim będzie odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie – taką osobą jest Kierownik Projektu (Project Manager).

Dzięki zdobytemu doświadczeniu podczas realizacji wielu projektów informatycznych (tworzenie oprogramowania, tworzenie specyfikacji i dokumentacji, integracji rozwiązań IT, wdrożeń, szkoleń, prezentacji) chcę się podzielić swoimi kompetencjami i pomóc w realizacji Państwa projektów IT. (Wiecej o moim doświadczeniu i kompetencjach w menu Informacje o mnie)

Zainteresowane osoby i firmy podjęciem współpracy z D-Project w zakresie realizowania projektów informatycznych zapraszam do nawiązania kontaktu.